PELLICO Tokyo Midtown

2F. Galleria, Tokyo Midtown 9-7-4 Akasaka, Minato-Ku,
Tokyo, 107-0052, JAPAN
TEL:(81)3-5413-7768
OPEN:11:00~21:00
CLOSED:Depends on Tokyo Midtown

PELLICO HANKYU UMEDA

4F. Hankyu Umeda Main Store 8-7 Kakuda-cho, Kitaku, Osaka-shi,
Osaka, 530-8350, JAPAN
TEL: (81) 6-6313-9675
OPEN & CLOSED: Depends on Hankyu Umeda Main Store

PELLICO JR Nagoya Takashimaya

4F. 1-1-4, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi
Aichi, 450-6001, JAPAN
TEL: (81) 52-566-3685
OPEN:10:00~20:00
CLOSED: Depends on JR Nagoya Takashimaya